Skorzystaj z naszego zaplecza i doświadczenia w doborze producentów i produktów do realizowanych przez Ciebie projektów.

W ramach budowy katalogów zapewniamy:

- dobór odpowiednich producentów (w zależności od grupy docelowej i tematyki)

- dobór produktów (przedziały cenowe, grupa docelowa)

- zapewnienie dostępności oferty (budowa stocków)

- zapewnienie kompletu materiałów marketingowych (zdjęcia, opisy, bannery reklamowe, logotypy)

- uzyskanie stosownych zgód na wykorzystanie zdjęć i logotypów producentów

.

Oferta przeznaczona jest głównie do stworzenia:

- katalogu programu lojalnościowego lub motywacyjnego

- oferty nagród do konkursu lub loterii

- oferty do programu wsparcia sprzedaży

- oferty do zamkniętego kanału sprzedaży (np. platforma dla pracowników)